ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Μία από τις πολλές δράσεις της Ένωσης είναι η αποθήκη επίπλων και οικιακών συσκευών. Σε έναν αυτόνομο χώρο της Ένωσης αποθηκεύονται έπιπλα και οικιακές συσκευές, δωρεά συμπολιτών μας,  προκειμένου να επιπλωθούν σπίτια ωφελούμενων οικογενειών του Φορέα.