Σε συνεργασία με το τμήμα μαγειρικής του Δημοσίου ΙΕΚ Δράμας η Ένωση Κυριών υλοποίησε τη δράση του συσσιτίου για το έτος 2016. Δυο φορές την εβδομάδα γινόταν η διανομή  φαγητού σε μοναχικούς ανθρώπους , θύματα της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Η δράση αυτή συνεχίζεται και φέτος σε τακτά χρονικά διαστήματα και υποστηρίζετε από Δραμινούς επιχειρηματίες χορηγούς και από πολίτες οι οποίοι ενισχύουν το έργο της Ένωσης.