ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η Ένωση Κυριών Δράμας εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει βοήθεια σε άνεργους συμπολίτες μας με στόχο την εύρεση εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιεί συστηματικές ενημερώσεις στους ωφελούμενούς της για νέα προγράμματα ανέργων Voucher, για νέες θέσεις εργασίας του ΟΑΕΔ και για επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Επιπλέον, πραγματοποιεί τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.