Από τον Οκτώβριο του 2015 η Ένωση Κυριών Δράμας, ξεκίνησε επίσημα να υλοποιεί μια νέα δράση, αυτή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο, την πρώτη χρονιά λειτουργίας του απαρτιζόταν από έντεκα (11) εθελοντές εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανερχόταν στους  είκοσι (20).

Ένα χρόνο μετά, κατά το έτος 2016-17, το Κοινωνικό Φροντιστήριο αριθμεί πλέον δεκαέξι (16)  εθελοντές εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και αποτελείται από είκοσι δύο  (22) τμήματα.

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Οικονομολόγοι και Ιστορικοί έχουν αναλάβει την φροντιστηριακή εκπαίδευση των τριάντα πέντε (35) παιδιών όλων των ηλικιών.

Μαθήματα υλοποιούνται καθημερινά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Πρέπει να τονιστεί επίσης, πως όλοι οι εκπαιδευτικοί του Κοινωνικού Φροντιστηρίου διατηρούν παρουσιολόγιο, ώστε να καταγράφονται με συνέπεια οι ώρες, τα μαθήματα και οι παρουσίες των μαθητών και πραγματοποιούνται συχνές συζητήσεις με τους γονείς, ώστε να ενημερώνονται για τις επιδόσεις των παιδιών τους.

Παράλληλα, κύριο μέλημα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, πέρα από την μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών- μαθητών, είναι και η ψυχοκοινωνική τους καλλιέργεια. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ουσιαστικές δράσεις υπό την εποπτεία των δασκάλων- καθηγητών τους. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει ως σκοπό όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

16

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

22

ΤΜΗΜΑΤΑ

35

ΜΑΘΗΤΕΣ