ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η Ένωση Κυριών Δράμας διαθέτει μια ομάδα εθελοντικού επιστημονικού προσωπικού, η οποία μεταξύ άλλων ειδικοτήτων απαρτίζεται και από Δικηγόρους και Ψυχολόγους. Οι εθελοντές μας βρίσκονται στη διάθεση των ωφελουμένων μας με σκοπό να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Στο πλαίσιο της Ψυχολογικής υποστήριξης παρέχονται υπηρεσίες ατομικών ή ομαδικών συνεδριών, ενώ οι εθελοντές δικηγόροι προσφέρουν νομική συμβουλή και εκπροσώπηση υπό προϋποθέσεις .