ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Η Ένωση Κυριών Δράμας σε συνεργασία με το Μη Κυβερνητικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ υλοποίησαν το Πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους» . Το Πρόγραμμα Δεσμός για τους Νέους  ξεκίνησε ύστερα από ένα ανοιχτό κάλεσμα σε κοινωφελείς οργανισμούς μη κυβερνητικού χαρακτήρα. Τον Ιανουάριο του 2016, το Πρόγραμμα δημιούργησε 15 νέες θέσεις εργασίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δράμα.  Η Ένωση Κυριών Δράμας ήταν ένας από τους επιλεχθέντες  οργανισμούς και από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2017 απασχόλησε ένα στέλεχος πλήρους απασχόλησης για την υποστήριξη των δράσεων της και συγκεκριμένα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του Mobile School.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο δημιουργήθηκε με στόχο όχι μόνο την φροντιστηριακή μάθηση των παιδιών αλλά και την κοινωνικοποίηση τους. Για τους λόγους αυτούς εκτός από τα μαθήματα τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και παράλληλες ψυχαγωγικές δράσεις.

Το Mobile School – Κινητό Σχολείο, ως δράση υποστηρίχθηκε από 15 εθελοντές,  οι οποίοι έχοντας ήδη την επιστημονική κατάρτιση καθώς παρακολούθησαν δύο εκπαιδεύσεις street work έκαναν εβδομαδιαίες παρεμβάσεις σε καταυλισμούς των Ρομά στην περιοχή της Δράμας.

Διαβάστε την ετήσια αναφορά του προγράμματος Δεσμός για τους νέους όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.