ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Διμερών Σχέσεων του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ των ΕΕΑ Grants στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες», η Ένωση Κυριών Δράμας πραγματοποίησε τον Νοέμβριο του 2016 εκπαιδευτικό ταξίδι στο  Stavanger της Νορβηγίας. Τον Φεβρουάριο του 2017 πραγματοποίησε ένα ακόμη εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ισλανδία. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και φορέων που εδρεύουν στις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.