Από το 2006 έως και το 2010 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα Γυναίκες- Απασχόληση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιοχής Τομέα και Εμπορικού Κέντρου Δράμας- Δήμου Δράμας Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης – ΕΚΤ» Π.Ε.Π.Α.Μ.Θ. 2000-2006 συνολικού προϋπολογισμού 271.295,41 ευρώ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται από εθελοντές μέχρι και σήμερα. Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

  • Κακοποιημένες γυναίκες
  • Άγαμες μητέρες
  • Γυναίκες που αντιμετώπιζαν προβλήματα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης
  • Γυναίκες που επιθυμούσαν πληροφόρηση σε θέματα απασχόλησης, προσανατολισμού, πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  • Πληροφόρηση
  • Ενημέρωση ευαισθητοποίηση
  • Δικτύωση για την καταπολέμηση των διακρίσεων
  • Ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας