ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

25210

58888

Από τον Απρίλιο του 2009 λειτουργεί η Γραμμή Βοήθειας. Καλώντας κάποιος το 2521058888 μπορεί να ακούσει το προηχογραφημένο υλικό για την ενδοοικογενειακή και την παιδική κακοποίηση χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό κέντρο και πατώντας το αντίστοιχο ψηφίο. Επίσης ο καλών έχει τη δυνατότητα να μιλήσει απευθείας με διαθέσιμο σύμβουλο. Συγκεκριμένα, η γραμμή παρέχει νομική, ιατρική, ψυχολογική βοήθεια και κοινωνικές παροχές και  απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την  βία στην οικογένεια και την παιδική κακοποίηση καθώς και σε όσους αναζητούν βοήθεια για προβλήματα κακοποίησης.

Η δράση αυτή στηρίζεται στην εθελοντική εργασία. Το δίκτυο των εθελοντών απαρτίζεται από επαγγελματίες νομικής, ιατρικής, κοινωνικών, ανθρωπιστικών σπουδών, ψυχολογίας-παιδοψυχολογίας, ψυχικής υγείας  και δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία καθώς είναι εξοπλισμένοι με τον κατάλληλο εξοπλισμό στο σπίτι. Οι εθελοντές βασισμένοι στις αρχές της ανωνυμίας, της εχεμύθειας, της διαθεσιμότητας και του σεβασμού παρέχουν τις υπηρεσίες τους.  Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση εξυπηρετούν στο μεγαλύτερο ποσοστό  γυναίκες που ζητούν κυρίως νομικές συμβουλές στην συνέχεια πληροφόρηση-ενημέρωση και ένα μεγάλο ποσοστό ζητά ψυχολογική υποστήριξη.

Η δράση με κωδικό EL0038 χρηματοδοτήθηκε από  τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ 2004-2009 eea grants και από Εθνικούς πόρους με συνολικό προϋπολογισμό 430.891,00 ευρώ