ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΣΑ

Η Ένωση Κυριών για την περίοδο 2014 συμμετείχε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ.Κ.Ε.Δ. στο πλαίσιο της πράξης: «Πρωτοβουλία για την κοινωνική οικονομία και την απασχόληση Κωδικός ΟΠΣ 376926. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα-θεματικό εργαστήρι με θέμα: «Προώθηση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Ιδεών».

Επίσης την ίδια περίοδο συμμετείχε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» με κωδικό ΟΠΣ 376922. Στο πλαίσιο της δράσης υλοποίησε τριήμερο θεματικό εργαστήρι με θέμα: «Οι γυναίκες στη σύγχρονη επιχείρηση». Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.