Η Ένωση Κυριών Δράμας σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ιδρυμα και το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2014 την υλοποίηση του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία». Το πρόγραμμα αφορούσε στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών.

Από το πρόγραμμα αυτό ωφελήθηκαν εβδομήντα τέσσερις (74) οικογένειες και είχε διάρκεια δύο ετών. Τυπικά ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2016 αλλά μέχρι τον Μάρτιο του 2018, η Ένωση Κυριών Δράμας έχει εξασφαλίσει την βιωσιμότητα του προγράμματος σε τρόφιμα, τα οποία διανέμονται με τη μορφή δεμάτων, ενώ το Ιδρυμα Λεβέντη έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δύο στελεχών Κοινωνικών Έπιστημών με σκοπό την σωστή λειτουργία του Προγράμματος.

Παράλληλα στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των επωφελούμενων σε θέματα υγιεινής διατροφής, ασφάλειας, υγείας καθώς επίσης στόχος αποτελούσε η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η ψυχολογική τους αναπτέρωση και η κοινωνικοποίησή τους ώστε να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σχετικά με το πρόγραμμα υπάρχει αναφορά στην απολογιστική έκθεση για το έτος 2015. Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα στο οποίο υπάρχει η αναφορά από εδώ.

Το κόστος του προγράμματος καλύφθηκε εξολοκλήρου από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Διαβάστε τις Ιστορίες Αυτοβιογραφικής Γραφής:

Ιστορίες Αυτοβιογραφικής Γραφής

Η τρίτη ηλικία τραγουδά:

74 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ