Από τον Νοέμβριο του 2013 ξεκίνησε η λειτουργία του προγράμματος «ΔΙΕΞΟΔΟΣ». Το πρόγραμμα στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών, καθώς και στην αρωγή θυμάτων έμφυλης βίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Επιλογή 100 ωφελούμενων γυναικών

Ένταξη στην αγορά εργασίας του 30% των άμεσα ωφελούμενων

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την έμφυλη βία

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μη κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων) Α΄και Β΄ Κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Το πρόγραμμα ενέκρινε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών με συνολικό προϋπολογισμό 69.400,00 ευρώ.

Παρά τη λήξη του προγράμματος, οι ωφελούμενες συνεχίζουν να δέχονται δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης, από τους εθελοντές της Ένωσης Κυριών Δράμας μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα ενημερώνονται για ευκαιρίες εργασίας.