Η  Ένωση  Ελλήνων  Εφοπλιστών  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης για  τα έτη 2013 και 2014 μας απέστειλε κάθε μήνα για 149  συνολικά οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και ανήλικα τέκνα τριάντα πέντε κιλά συσκευασμένα τρόφιμα για την κάθε οικογένεια.

149 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ